Sheet Metal class

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/8005/archive/files/3f0c60f83b905c53eccba9cf1256565d.jpeg